Viser arkivet for stikkord tørking

Tørking av sopp

Kom med tips og innspill rundt tørking av sopp. Hvordan tørker vi, hvordan oppbevarer vi, hvilke sopper er best egnet osv…