Viser arkivet for stikkord hussopp

Hussopp

Hussopp

(Serpula lacrymans)
Ekte hussopp regnes for å være den mest “farlige” soppen å få i hus, da den vokser ganske skjult og har stor utbredelsesevne.

Soppen forekommer ofte i de tradisjonelle teglsteinsgårder som ble bygget i perioden 1870 – 1920. I disse mursteinshusene er det stort sett valgt en byggemetode hvor bl.a. bærebjelker er innmurt.

Ekte hussopp er ikke noe “nytt fenomen”, og den omtales allerede i Mosebøkene (3. mosebok,14,34 – 57). Her benevnes soppen som “spedalskhet på hus”. Får en huseier mistanke om at “spedalskhet” har rammet hans hus, skal presten straks tilkalles.

I dag har vi kunnskap om hvorledes vi skal håndtere en bygning som er soppangrepet – og det er helt andre faggrupper som tilkalles dersom uhellet skulle være ute.

Ekte hussopp trenger tilgang på cellulose, fuktighet og kalk for å utvikle seg. Får soppen optimale vekstvilkår, vil den bre seg raskt i omfang – og fremstå som en aggresiv vednedbryter.

Det er ikke uvanlig at soppen har bredt seg fra loft til kjeller i en teglsteinsgård, før den blir påvist. Skaden den da har påført bygningen er enorm, og det vil være behov for å foreta omfattende utbedringsarbeider.

Utbedringsarbeidene består i korthet av å kartlegge det totale skadeomfang -fornye de befengte trekonstruksjoner – foreta kjemisk sanering av omliggende konstruksjoner, samt viktigst av alt – gjenoppbygge den nye konstruksjon på en slik måte at det ikke kommer fremtidige angrep av sopp.

Kilde: actum.no

Hussopp — Hussopp

Hussopp — Hussopp